ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩ ΜΟΝΗΣ
Αναγεννήσεως 5
2776, Κάτω Μονή
Τηλ: 22821717
Φαξ: 22824561
E-mal: [email protected]