Σε κάθε κοινότητα, ανάμεσα στους κατοίκους της, υπάρχουν και δημιουργούν κάποιες ξεχωριστές μορφές, που προσφέρουν με την προσωπικότητά τους κοινωνική δράση, οικονομική ευρωστία, πνευματικό, εθνικό και πολιτισμικό έργο. Η παρουσία αρκετών από αυτούς, παρόλο που ήταν απλοϊκοί στους τρόπους και στερούνταν ιδιαίτερης μόρφωσης, εντούτοις συνέβαλαν στη διατήρηση της παράδοσης και του ήθους της κοινότητας αυτής. Η προσφορά τους ήταν καθοριστική για τις μελλοντικές γενιές.

Όπως συμβαίνει σε κάθε κοινότητα του τόπου μας, έτσι και στην Κάτω Μονή ξεχώρισαν αρκετοί συγχωριανοί, που δημιούργησαν έργο σημαντικό για την ανέλιξη και πρόοδο της μικρής τους κοινωνίας. Απλοί άνθρωποι της βιοπάλης, εργάτες, αγρότες, λατόμοι, διαδραμάτισαν το ρόλο τους, όταν οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες τους ώθησαν να γίνουν πρωταγωνιστές και να πάρουν στα χέρια τους την τύχη της κοινότητάς τους. Ακόμη πολιτειακοί αξιωματούχοι, ιερείς, επιχειρηματίες, προύχοντες και ξεχωριστοί επαγγελματίες έταξαν στη ζωή τους να υπηρετήσουν το χωριό τους.

Ενδεικτικός είναι ο κατάλογος των πρωταγωνιστών της μικρής αλλά ξεχωριστής αυτής κοινότητας, όπως αυτός αποτυπώνεται στις επόμενες σελίδες. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι αρκετές από τις αφηγήσεις είναι αυθεντικές, όπως μας τις διηγήθηκαν ή μας τις έδωσαν γραπτώς, είτε οι ίδιοι οι «πρωταγωνιστές» είτε αυτοί που τους γνώρισαν προσωπικά.

Περισσότερα…

Πηγή: Το υλικό ανακτήθηκε από: Κ. Χαραλαμπίδης (2012), Κάτω Μονή, η Πύλη της Πιτσιλιάς, Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Μονής.