Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Μονής, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Ματσούκα (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 96621000
E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Ραγιάς (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99614293
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Eυστάθιος Ιωάννου
Τηλέφωνο: 99660923
Ονοματεπώνυμο: Χρίστος Αχιλλέως
Τηλέφωνο: 99671558
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Ανδρέου
Τηλέφωνο: 99623445
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ζεβεδαίου (Γραφέας)
Τηλέφωνο: 99826801
Ονοματεπώνυμο: Γεωργία  Ιερεμία (Κηπουρός)
Τηλέφωνο: 99350711