Βαθειά θρησκευόμενη η κοινότητα της Κάτω Μονής κρατά μια χριστιανική παράδοση αιώνων. Από τα πολύ παλιά χρόνια στο χώρο της κοινότητας υπάρχει έντονη η παρουσία ιστορικών θρησκευτικών μνημείων και παραμένουν στην περιοχή ως σημεία αναφοράς. Οι δύο ιεροί ναοί της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της αγίας Παρασκευής καθώς και το ξωκλήσι των αγίων Ηλιόφωτων, δηλώνουν σταθερή διαδρομή της ορθόδοξης πίστης και της θρησκευτικής μας παράδοσης.

Πηγή: Το υλικό ανακτήθηκε από: Κ. Χαραλαμπίδης (2012), Κάτω Μονή, η Πύλη της Πιτσιλιάς, Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Μονής.