Όπως ήδη προαναφέρθηκε το χωριό βρίσκεται σε μια περιοχή όπου υπάρχουν λατομεία και ορυχεία εξόρυξης διαφόρων μεταλλευμάτων και πετρωμάτων, γνωστών διεθνώς. Πρόκειται για τα λατομεία πέτρας και γύψου, στον περίγυρο του χωριού και του γειτονικού γνωστού μεταλλείου Μιτσερού, στ’ ανατολικά γεωγραφικά όρια της κοινότητας.

Τα μεταλλεία της Κύπρου έχουν μια πλούσια ιστορία που χρονολογείται από την εποχή της χαλκολιθικής εποχής. Η ανακάλυψη του χαλκού στην Κύπρο (στο τέλος της 3ης χιλιετίας π.Χ.) άρχισε να έχει μεγάλη επίδραση στην ιστορία του τόπου, μετατρέποντας την Κύπρο σε σημαντική πηγή πλούτου. Λόγω δε των πλούσιων κοιτασμάτων χαλκού που διέθετε το έδαφός της, χαρακτηρίστηκε ως χαλκόεσσα νήσος.

Ο ορυκτός πλούτος του τόπου μας ανέκαθεν προσέλκυε την προσοχή κατακτητών και ξένων, οι οποίοι εξόρυξαν για λογαριασμό τους από τα βάθη της κυπριακής γης εκατομμύρια τόνους χαλκού, αμιάντου, χρωμίου, χρυσαφιού και ακόμη το ορυκτό χρώμα φαιόχωμα (ούμπρα), καθώς επίσης πεντονίτη.

Περισσότερα…

Πηγή: Το υλικό ανακτήθηκε από: Κ. Χαραλαμπίδης (2012), Κάτω Μονή, η Πύλη της Πιτσιλιάς, Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Μονής.