• Βαλκανικοί Αγώνες / Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος:

Η κοινότητα της Κάτω Μονής, διαχρονικά είχε τη δική της προσφορά στους Βαλκανικούς πολέμους καθώς και στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πήρε μέρος ο Σάββας Ττόουλου, στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσαν το παρόν τους στην Ελλάδα ως ημιονηγοί («μουλάρηδες») οι: Νικόδημος Ιωάννου, Λοΐζος Χριστοδούλου και Κυριάκος Κυριακίδης και άλλοι που τα ονόματά τους δεν διασώθηκαν.

Πηγή: Το υλικό ανακτήθηκε από: Κ. Χαραλαμπίδης (2012), Κάτω Μονή, η Πύλη της Πιτσιλιάς, Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Μονής.