Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για την ποιοτική αναβάθμιση της κοινότητας και μετατροπής της σε μια σύγχρονη και ανθρωποκεντρική κοινότητα, το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Μονής, έχει ήδη αποπερατώσει αρκετά έργα υποδομής και εξωραϊσμού που έχουν σαν στόχο την αναβάθμιση του τρόπου ζωής των κατοίκων.

Μερικά από τα έργα τα οποία έχουν αποπερατωθεί παραθέτουμε πιο κάτω:

  • Επιδιόρθωση του δημοτικού σχολείου και κτίσιμο ακόμη μιας νέας αίθουσας διδασκαλίας.
  • Συντήρηση της εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και διαμόρφωση του περίβολου της.
  • Κατασκευή λιθόκτιστης δόμης στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την κοινότητα.
  • Ονοματοδότηση και αριθμοθέτηση όλων των δρόμων της κοινότητας.
  • Επιδιόρθωση των αγροτικών δρόμων.
  • Αναπαλαίωση της παλιάς βρύσης και της πλατείας της τα οποία βρίσκονται στο κέντρο του χωριού. Η πλατεία θα πλακωστρωθεί και θα τοποθετηθούν παγκάκια και φωτισμός.