Στην Κάτω Μονή λειτουργούν δύο φιλόξενες παραδοσιακές ταβέρνες: του «Όμορφου» και «Τ’ Αλώνια». Η φήμη τους ξεπερνά τα όρια του χωριού κι έφτασε μέχρι και την πρωτεύουσα.

Πολύ τακτικά οι ταβέρνες αυτές σφύζουν από πελατεία γιατί παρέχουν εκλεκτά και ποιοτικά εδέσματα, μέσα σε μια πολύ φιλική ατμόσφαιρα.

Πηγή: Το υλικό ανακτήθηκε από: Κ. Χαραλαμπίδης (2012), Κάτω Μονή, η Πύλη της Πιτσιλιάς, Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Μονής.