ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Η καθαριότητα των δρόμων, πλατειών, πάρκων και γενικά όλων των κοινόχρηστων χώρων της Κοινότητας μας δείχνει το βαθμό του πολιτισμού μας.
Μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό αν εφαρμόσουμε τα πιο κάτω:
1. ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟΙ
Μην πετάτε χαρτιά, άδεια κουτιά, σπίρτα και άλλα αντικείμενα στους δρόμους, πλατείες και πάρκα.
Ρίχνετε όλα τα άχρηστα σας στα κατάλληλα δοχεία που είναι τοποθετημένα για το σκοπό αυτό.
2. ΣΚΟΥΠΙΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ
Όταν είναι καθαρός ομορφαίνει τη γειτονιά σας και δίνει τις καλύτερες συστάσεις για σας.
3. ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ
Να γίνει κλάδεμα όλων των κλαδιών από δένδρα ή θάμνους που μειώνουν την ορατότητα στους δρόμους της Κοινότητας μας
Όσοι δεν συμμορφωθούν με το πιο πάνω (κλάδεμα Δένδρων) εντός 15 ημερών, θα αναλάβει το Κοινοτικό Συμβούλιο και δεν θα ευθύνεται για τυχόν κακή χρήση κλαδέματος.
ΚΑΘΑΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΟ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ