ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για τη σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων / αποβλήτων, σας έχει ενημερώσει σε προηγούμενη ανακοίνωση ότι η περισυλλογή των πράσινων αποβλήτων (π.χ. γρασίδι-χόρτα-κλαδέματα) θα αρχίσει τέλος Αυγούστου.

Για να μπορέσουμε όλοι να ευαισθητοποιηθούμε και προσαρμοστούμε στον νέο τρόπο διαχείρισης των πιο πάνω, το συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση μιας δέσμης νάιλον σακούλες (10) ειδικές για τα πιο πάνω απόβλητα.

Στις σακούλες θα αποθηκεύονται ΜΟΝΟ αποξηραμένα χόρτα-γρασίδι και θα τοποθετούνται την προηγούμενη μέρα της περισυλλογής έξω από κάθε κατοικία.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ