ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΓΙΩΝ ΗΛΙΟΦΩΤΩΝ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 13/3/2022